unnamed

AKUSTICKÉ OŠETŘENÍ TĚLA  /Acoustical Body Treatment/

Toto je další technika vycházející z ACCESS BARS®. Za touto technikou stojí dvojice Rocco a Csilla Wunderle z Maďarska. Jsou oba velmi temperamentní a veselí. Je radost okolo nich být. Tato technika je plná jejich energie. Je to kombinace toho, co jsme kdysi dávno věděli a dávno zapomněli a nyní přichází čas, kdy se naše těla, mysl i srdce pomalinku rozpomínají a znovu tyto dávné techniky začínají = učí se je používat.

I zde se pracuje na úrovni energie a dále s kvantovou vlnou a informací.

Terapeut se klienta ptá, s čím by bylo možné mu pomoci a akustické vlnění si najde samo svou cestu. Je to opět proces, který není “vidět” zrakem, ale citliví jedinci jsou schopni cítit proud energie, či jemné i silné vibrační vlny, jež prochází tělem. I zde dochází k přepisovaní starého modelu energetického uspořádání těla - fyzického i energetického. Bývá běžné, že člověk se po sezení může cítit unaven, někdy i několik dní. Záleží na hloubce nánosů z minulosti, která může jít až za hranice jednoho života. I zde člověk nemusí bolestivě procházet jednotlivými fázemi jako u regresních terapií. U každého člověka jsou jiné reakce a jiný vyvoj. Avšak všichni klienti se shodují, že dochází někdy k okamžité úlevě, či za nějaký čas k úplnému zlepšení, odstranění problému. Ty mohou být na úrovni fyzické, mentální či psychické. Dokonce i se i opravuje DNA. Tato metoda je schopná odstranit vleklé zdravotní záleitosti, urychlit hojící procesy v těle po úrazech všeho typu, po traumatu. Celkově regeneruje buňky v těle, lidé s vadou zraku, jsou schopni po několika sezeních zlepšit zrak, nebo i úplně sundat brýle. Co si člověk dovolí? A jaké možnosti tu pro nás ještě mohou být? :D

1200x300 Access 1200x300

Těším se na Vás.

Andrea.