AccessBARS®

Co je to ACCESS BARS® ?


“Víc než pouhá masáž” ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness. Metodu přinesl Gary Douglas v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.
Co když právě nyní nadešel čas pro něco úplně jiného, mnohem jemnějšího, vlídnějšího a pro nás snadnějšího?
BARs je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová databáze všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Poté informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete tlačítko delete / reset na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor pro nové energetické proudění. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváte jinými. Celý váš život se může změnit. A jak říká Gary: "Pokud se váš život nezmění, tak jste přinejmenším byli na skvělé masáži." 😀 BARs když nijak nepomuže, rozhodně nemůže nijak ublížit. Není se třeba ničeho bát. Navíc je másáž hlavy nepopsatelně příjemná! Vaše hlava i tělo nebudou chtít skončit! 😀 Je to jako když vám terapeut udělá reflexní masáž nohou. Body na ploskách našich nohou stimulují orgány v našich tělech. Stejně tak BARs stimulují oněch 32 bodů na hlavě, a tím aktivují a nově rozproudí energii v hlavě i ve vašem celém těle. Jednotlivé body na hlavě referují k jednotlivým oblastem vašeho života - jako třeba peníze, sexualita, vnímání světa i sebe sama v něm - jejich nastavení, vaše prožívání všeho dosavadního.
BARs jsou i schopné nastartovat určité samoléčící procesy v těle, kterých naše těla byla vždy schopna, avšak tisicíletími a dnes farmaceutickými prostředky byla zapomenuta a záměrně potlačena. Jsou zaznamenaná i zlepšení s případy rakoviny. Pacientce po opakovém přijímání BARs masáže byla zrušena operace, něboť zákrok nebylo na čem provádět 😀 Orgán se “opravil”.
AccessBars jsou výborné pro děti. Ty ze své dětské přirozenosti nechtějí na kognitivní úrovni nic řešit. Chtějí si hrát. Děti si BARs zamilují! Mohu potvrdit z vlastní zkušeonsti na mých dvou dcrekách./5 a /11/ let. Předhánějí se, kdo dostane Bars dříve. 😀 Pro dítě i dospělou osobu, kdo má za sebou traumata různého chrakteru, Bars spustí jejich rozpouštění, aniž by vám někdo kladl nepříjěmné otázky a vracel vás zpět doby, kdy se nepříjemná událost přihodila.
Výborné jsou pro dospívající. BARs je pomůžou sklidnit až na několik týdnů, pomůžou jim s jejich rodícím se sebevědomí, s problémy ve škole - učení, vztahy. BARs pomáhají dětem i s dnešními diagnosami typu ADHD, asperger, autismus, epilepsie a další. Bez chemikálií s lehkostí pomáhají zmírnit, či odstranit následky, dokonce i následky způsobené očkováním.
U nás doma je o Bars rvačka! 😀 Děti se předhánějí, kdo půjde dříve. Manželovi též energetická masáž přináší úlevu.
Je obtížné přesně popsat, jak Bars působí. Je to zatím s ničím nesrovnatelné, nejlepší je vyzkoušet. Hlavy i těla si pak velmi rády říkají o další masáže a vracejí se.
Kdo hledáte novou cestu v životě, kdo máte problémy jakéhokoliv typu, ACCESS BARS® jsou pro vás jedinečnou příležitostí. Přijďte a vyzkoušejte na “vlastní hlavu” 😀
Zní to jako pohádka? Přijde vám to jako mávnutí kouzelnou hůlkou? Proč ne? 😀 Všechny pohádky stejně vznikly na základě skutečných dávno prožitých příběhů. 😀
A jak to může být ještě lepší?
S radostí, lehkostí a slávou. 😀
Těším se na Vás.
Krásné dny.

Vaše

Andrea.

Akustické Ošetření TělaAcoustical Body Treatment

Toto je další technika vycházející z ACCESS BARS®. Za touto technikou stojí dvojice Rocco a Csilla Wunderle z Maďarska. Jsou oba velmi temperamentní a veselí. Je radost okolo nich být. Tato technika je plná jejich energie.
Je to kombinace toho, co jsme kdysi dávno věděli a dávno zapomněli a nyní přichází čas, kdy se naše těla, mysl i srdce pomalinku rozpomínají a znovu tyto dávné techniky začínají = učí se je používat.
I zde se pracuje na úrovni energie a dále s kvantovou vlnou a informací.

Terapeut se klienta ptá, s čím by bylo možné mu pomoci a akustické vlnění si najde samo svou cestu. Je to opět proces, který není “vidět” zrakem, ale citliví jedinci jsou schopni cítit proud energie, či jemné i silné vibrační vlny, jež prochází tělem. I zde dochází k přepisovaní starého modelu energetického uspořádání těla - fyzického i energetického. Bývá běžné, že člověk se po sezení může cítit unaven, někdy i několik dní. Záleží na hloubce nánosů z minulosti, která může jít až za hranice jednoho života. I zde člověk nemusí bolestivě procházet jednotlivými fázemi jako u regresních terapií.

U každého člověka jsou jiné reakce a jiný vývoj. Avšak všichni klienti se shodují, že dochází někdy k okamžité úlevě, či za nějaký čas k úplnému zlepšení, odstranění problému. Ty mohou být na úrovni fyzické, mentální či psychické. Dokonce i se i opravuje DNA. Tato metoda je schopná odstranit vleklé zdravotní záležitosti, urychlit hojící procesy v těle po úrazech všeho typu, po traumatu. Celkově regeneruje buňky v těle, lidé s vadou zraku, jsou schopni po několika sezeních zlepšit zrak, nebo i úplně sundat brýle.
Co si člověk dovolí?
A jaké možnosti tu pro nás ještě mohou být? 😀

Těším se na Vás.

Andrea.